עריכה לשונית כוללת תיקוני לשון, ניסוח, תחביר, דקדוק, משלב לשוני, ליטוש סגנון, פיסוק וניקוד, אוצר מילים ועוד.

עריכת עבודות אקדמיות, ובכללן עבודות דוקטורט, אינה רק עריכה לשונית, כי אם עריכה המתמקדת במבנה העבודה, בתכניה, ברצף הרעיוני, במעברים בין הפסקאות, בבהירות הצגת הנושאים וברמת הכתיבה של הטקסט.
עריכה זו היא עבודה משותפת של הכותב והעורך, ובמהלכה עובר הטקסט תהליכים ושינויים ומגיע לידי הבשלה, מיקוד ודיוק.

עריכה לשונית ואקדמית