עריכה ספרותית כוללת:

עבודה על הרצף העלילתי, הדמויות, אמינות הסיפור, נקודת המבט, עודפות מילולית ומחיקת המיותר, אחידות ולכידות של הטקסט ועוד.
יש טקסטים שההתערבות הנדרשת בהם היא מזערית, קוסמטית, וטקסטים שבהם דרושה התערבות עמוקה יותר.
צריך חוש מיוחד כדי לדעת לא רק מתי להתערב, אלא גם מתי לא לגעת.
התפקיד של העורך הוא לתת לטקסט אפשרות של דיבור מדויק מאוד אבל גם עשיר בניואנסים.
עריכה היא אמנות ההקשבה לטקסט, לדיבור שלו, לטון ולמוסיקה הפנימית שלו, ועורך שאינו מצליח לשמוע זאת, כאילו בא לקונצרט עם פקקים באוזניים.
עריכה ספרותית נעשית בדרך כלל בפגישות עריכה אישיות המאפשרות לטקסט לעבור את התהליכים הנדרשים כדי שיהפוך ליצירת אמנות.

עריכה ספרותית